Toimintatapamme

Visio

“Olemme jälleenmyyjiemme mielestä paras maahantuoja vuonna 2017.”

Tämä näkemys ohjaa kaikkea työtämme Delta Motor Groupissa. Vision toteutumista mitataan vuosittain Taloustutkimuksen teettämällä, koko autoalaa koskevalla Dealer-barometritutkimuksella, jossa kaikki Suomen autovähittäiskauppiaat voivat arvioida maahantuojansa palvelua tietyillä määritellyillä kriteereillä.

Toteutuessaan konsernin maahantuonnin visio tukee myös sen vähittäiskaupan, Delta Auton vision “Parasta Paikallista Palvelua”  toteutumista.

”Parasta paikallista palvelua” -palvelulupausten mukaisesti:

 • Kohtelemme kaikkia asiakkaitamme kunnioittavasti, ystävällisesti ja tasapuolisesti.
 • Otamme sinuun yhteyttä käyntisi jälkeen varmistaaksemme, että olit tyytyväinen kokemukseesi.
 • Vastaamme aina yhteydenottopyyntöösi ja pyrimme löytämään vastauksen nopeasti mihin tahansa asiaan.
 • Tarjoamme sinulle siistit ja viihtyisät asiakastilat sekä vaivattoman pysäköinnin.

Arvot

Arvojamme ovat:

 • Asiakkaan palveluun sitoutuminen
 • Innostava ja avoin tekemisen henki
 • Osaamisen jatkuva kehittäminen
 • Päätöksenteon ja vastuun jakaminen

Toiminnan laatu ja vastuullisuus

Laatu
Delta-konsernille on myönnetty SFS-EN ISO 9001 -standardin mukainen laatujärjestelmäsertifikaatti, jolla ohjataan konsernin toimintoja ja prosesseja. Laatujärjestelmän tavoitteena on tukea palveluprosessiemme ja toimintamme jatkuvaa kehittämistä. VTT Expert Services Oy:n sertifioima laatujärjestelmä kattaa kaikki Delta-konsernin liiketoimintaprosessit sekä maahantuonnissa että vähittäismyynnissä. Seuraamme laatujärjestelmämme toteutumista mm. säännöllisillä auditoinneilla, sekä konsernitasolla ja toimipistekohtaisesti tehtävillä asiakastyytyväisyysmittauksilla.

Ympäristöpolitiikka
Delta-konsernille on myönnetty SFS-EN ISO 14001 -standardin mukainen ympäristösertifikaatti. Ympäristöjärjestelmän avulla pyrimme vähentämään toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormitusta ja ohjaamaan toimintaa ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin. Ympäristöjärjestelmämme on VTT Expert Services Oy:n sertifioima.

Kannamme vastuumme ympäristöstämme seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Sitoudumme noudattamaan toimintaamme koskevia lakeja ja määräyksiä, sekä ennakoimme ympäristöön vaikuttavien lakien ja säädösten muutokset sidosryhmäyhteistyöllä.
 • Asetamme ympäristötavoitteet, joiden toteutumista seuraamme sidosryhmiemme kanssa.
 • Puutumme havaitsemiimme omiin ja sidosryhmiemme ympäristöepäkohtiin välittömästi.
 • Seuraamme syntyvien jätteiden määrää sekä veden ja energian kulutusta, ja etsimme keinoja niiden vähentämiseksi.
 • Huolehdimme siitä, että asiakkaidemme ajoneuvojen huolloista ja kunnostuksista syntyvät jätteet ohjataan uudelleen käyttöön ja asianmukaiseen käsittelyyn.
 • Tarjoamme aktiivisesti asiakkaillemme ympäristökuormitusta vähentäviä lisävarusteita.