Delta käynnistää yhteistoimintaneuvottelut

Delta-konserni käynnistää maahantuontiyhtiössään Delta Motor Group Oy:ssä sekä vähittäiskaupan yhtiössä Delta Auto Oy:ssä yhteistoimintaneuvottelut 30.9.2013. Yt-neuvotteluilla pyritään sopeuttamaan Deltan liiketoiminta nykyistä markkinatilannetta vastaavaksi sekä tehostamaan toimintaa.

Delta Auto Oy:n yt-neuvotteluissa käsitellään yhtiön koko henkilöstön, yhteensä 586 henkilöä, lomauttamista määräajaksi kuitenkin enintään 90 päiväksi. Mahdolliset henkilöstövähennykset koskevat liiketoiminnan toimihenkilötehtävissä työskenteleviä henkilöitä.  Delta Auton osalta arvioitu vähennystarve on enintään 36 henkilöä.

Delta Motor Group Oy:n yt-neuvottelut koskevat maahantuonnin ja tukitoimintojen uudelleen organisointia ja toimintojen tehostamista. Delta Motor Groupin osalta arvioitu vähennystarve on enintään 30 henkilöä. Yhtiössä työskentelee 87 työntekijää.

”Tämä on erittäin valitettavaa ja kaikille osapuolille ikävä tilanne. Liiketoimintamme on kumulatiivisesti tänä vuonna ollut tappiollista eikä merkittävää parannusta loppuvuodelle ole odotettavissa. Tässä tilanteessa meidän on pyrittävä kaikin tavoin turvaamaan Deltan kilpailukyky toimintaa tehostamalla ja hakemalla merkittäviä kustannussäästöjä”, toteaa Delta Motor Group Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Kupila.